• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Dostepne cyfrowo

dla kultury i oświaty

zgodność z
WCAG 2.1

Certyfikat dostępności i zgodności z WCAG 2.1 Jest to dokument wydawany przez firmę Webkon Sp. z o. o. poświadczający zgodność strony internetowej z obecnymi wymogami formalno-prawnymi związanymi z deklaracją dostępności. Certyfikat obejmuje wyłącznie kwestie zgodności  technologicznej, wyłączając z nich odpowiedzialność za publikowanie treści.

Posiadanie certyfikatu daje pewność, że dana strona  internetowa czy też Biuletyn Informacji Publicznej zostały przygotowane poprawnie i nie wykazują żadnych barier w dostępie dla osób z niepełnosprawnościami. Strony certyfikowane charakteryzują się poprawną semantyką kodu, odpowiednimi oznaczeniami ARIA oraz kontrastem szaty graficznej zgodnym z WCAG 2.1 na poziomie AA lub AAA.

Spełnienie powyżej wymienionych kryteriów pozwala obsługiwać stronę internetową i Biuletyn Informacji Publicznej za pomocą czytnika ekranu albo klawiatury(bez myszki). Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej zawiera również czytelny interfejs użytkownika (dla osób z dysfunkcjami poznawczymi).

Jak uzyskać certyfikat strona bez barier?

Nasz certyfikat mogą uzyskać takie jednostki jak szkoły, przedszkola i domy kultury prowadzące stronę internetowy i Biuletyn Informacji Publicznej. Certyfikat jest aktualny przez cały czas trwania naszej współpracy.