• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Dostepne cyfrowo

dla kultury i oświaty

zgodność z
WCAG 2.1

W art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych szczególna uwaga zwrócona jest na niektóre strony i elementy stron internetowych podmiotów publicznych. Powinno to znaleźć swoje odzwierciedlenie w sposobie badania dostępności cyfrowej.

Ustawa mówi, że na podmioty publiczne nałożony jest bezwzględny obowiązek utrzymania pełnej dostępności cyfrowej

 • Biuletynów Informacji Publicznej,

 • danych teleadresowych,

 • narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,

 • nawigacji,

 • deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego,

 • informacji dotyczących sytuacji kryzysowej,

 • informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym,

publikowanych przez podmiot publiczny, dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Na podstawie wyżej wymienionej ustawy podczas sparwdzania dostępności aplikacji i stron internetowych w pierwszej kolejności sprawdzany jest Biuletyn Informacji Publicznej i Jego dostępność kfalifikuje pozostale elementy do dalszej kontroli.