• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Dostepne cyfrowo

dla kultury i oświaty

zgodność z
WCAG 2.1

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia pozwala użytkownikon a w szzcegulności osobom z dysfunkcjami zapoznać się z podstawowoymi i najwazniejszymi informacjami na temat danej jednostki.

Co zawiera tekst latwy do czytania?

Tekst latwy do czytania zawiera postawowe informacje na temat prowadzonej działalności, dane dotyczące lokalizacji i możliwościach dojazdu a także mozliwościach i sposobach kontaktu z jednostka. Istotnymi informacjami są takze opisy sposobow poruszania się po budynku z wyrożnieniem najważniejszych punktów. Moze zawerać zdjęcia ( tekstem alternatywnym) ulatwiające zlokalizowanie opisywanych miejsc.

Tekst latwy do czytania powinien być możliwie krótki ale zawierać wszystkie istotne informacje przekazane w najprostrzy możliwy sposob. Możliwy do zrozumenia nawet dla osób znających język w stopniu podstawowym. Tekst ETR nie powinien zawierać slow i zwrotow znanych z języka potocznego, a także trudnych do zrozumienia technicznych określeń.

Dokument powinien zawierać znak graficzny pozwalający jego zidentyfikowanie:

Logo ETR Tekst łatwy do czytaniaLogo tekstu łatwego do czytania
i rozumienia: głowa nad otwartą książką
i podniesiony w górę kciuk w geście OK.