• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Dostepne cyfrowo

dla kultury i oświaty

zgodność z
WCAG 2.1

Od pewnego czasu na stronach internetowych można zobaczyć pojawiające się deklaracje dostępności. Właściciele witryn przeznaczonych dla sektora publicznego są zobowiązani do tego zgodnie z ustawą,które weszła w życie 4 września 2019 roku. Wydawcy z pewnością zauważą fakt, że dzięki deklaracji dostępności ich grono odbiorców znacznie się zwiększy. Czym jest ta deklaracja? Co powinna zawierać i jakie kary obowiązują za jej brak?

 

Co to jest deklaracja dostępności?

Deklaracja dostępności jest dokumentem, który poświadcza dostępność strony internetowej lub aplikacji mobilnej, którego umieszczenie w witrynie www jest obowiązkowe. Wymagane jest to literą prawa, a konkretniej ustawą z 4 września 2019 roku o dostępności cyfrowej. Deklaracje dostępności sporządza się według ustalonego przez Ministerstwo Cyfryzacji wzoru. Musi ona pojawić się na każdej stronie internetowej i w każdej aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.

 

Deklaracja dostępności musi także znajdować się w wersji elektronicznej w sposób dostępny, nawet bez względu na to, że strona internetowa nie spełnia standardu. Przy każdorazowej zmianie witryny www i większej modernizacji obecnej strony, deklaracja musi być aktualizowana.Wydawca musi więc poinformować użytkowników odwiedzających stronę:

- jak mogą uzyskać treści niedostępne w dostępnym formacie,

- jakie treści są niedostępne i z jakiego powodu,

- jakie standardy dostępności spełnia,

- jakie ułatwienia dostępności są wprowadzone,

- w jaki sposób zgłosić usterki i problemy związane z dostępnością.

Deklarację dostępności umieszcza się na odrębnej stronie i powinno ona być zawsze łatwo dostępna z każdej innej podstrony, na przykład przy pomocy łącza w stopce witryny.