• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Dostepne cyfrowo

dla kultury i oświaty

zgodność z
WCAG 2.1

Każdy podmiot publiczny jest zobowiazany do przekazania raportu dostępności i opublikowania go na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu do dnia 31 marca danego roku. Jeżeli Podmiot nie posiada strony BIP publikacja powinna znajdować się na stronie internetowej podmiotu.

Co powinien zawierać Raport dostępności ?

Raport dostępności zawiera informacje o zakresie spelnienia przez podmiot w ramach prowadzonej dzialalnosci ninimalnych wymagań dostępności, a w razie zapewnienia dostępu alternatywnego uzasadnienie braku możliwości zapewnienia dostępności osobie z niepelnosprawnością.

Gdzie powinien zostać przekazany raport ?

Raport o stanie zapewnienia dostepności przekazywany jest do ministra spraw rozwoju regionalneo wlaściwego dla danego podmiotu lub wlaściwego miejscowo wojewody. Wojewoda do dnia 30 czerwca danego roku przygotowuje zbiorczy raport o stanie zapewnienia dostępności i przekazuje go ministrowi do spraw rozwoju regionalnego.